Vadym Nivinskyi

Geodetic

Surveyor  

vadym.nivinskyi@geodetic.co

www.geodetic.co

W Geodetic Sp. z o. o. odpowiada za opracowywanie dokumentacji związanej z pomiarami i kalkulacjami  powierzchni do celów podatkowych (norma PN-ISO 9836:1997 i do celów najmu (BOMA, Tegova, RICS, IPMS). Wykonuje pomiary w budynkach biurowych, galeriach handlowych, magazynach i lokalach mieszkalnych. Opracowuje w programach graficznych poszczególne rzuty pięter, jak również całe budynki a następnie kompletuje operaty przekazywane klientom. Odpowiada za kontakty z urzędami i klientami w zakresie swoich opracowań. Posiada doświadczenie w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opracowywania map do celów projektowych, opracowywania i kompletowania operatów technicznych, wykonywania inwentaryzacji budynków, infrastruktury, urządzeń podziemnych i elementów zagospodarowania terenu. Uczestniczy w pracach zwiazanych z podziałami nieruchomości oraz w wybranych zakresiach due diligence nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Pomaga również w organizacji Ogólnopolskich Kongresów Geodetic i Akademii Inwestora organizowanych przez Geodetic w ramach academy.geodetic.co. Autor tekstów publikowanych w Roczniku Geodetic oraz na blogu resources.geodetic.co.