Natalia Rojek

Geodetic

Surveyor

natalia.rojek@geodetic.co

www.geodetic.co

 

W Geodetic Sp. z o. o. odpowiada za opracowywania dotyczące geodezji standardowej i prawnej. Uczestniczy w wybranych zakresach due diligence nieruchomości. Zajmuje się w szczególności pracami związanymi z ustalaniem stanu prawnego, wyznaczeniem granic i podziałami nieruchomości. Opracowuje również dokumentację z zakresu geodezji standardowej, w tym w szczególności mapy do celów projektowych, mapy inwentaryzacji budowlanych oraz mapy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Opracowuje i kompletuje operaty techniczne oraz odpowiada za kontakty z urzędami i instytucjami powiązanymi z działalnością Spółki. Posiada doświadczenie z zakresu wykonywania pomiarów geodezyjnych (tyczenia obiektów budowlanych, tyczenie granic, pomiary inwentaryzacyjne i aktualizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji), a także zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Pomaga również w organizacji Ogólnopolskich Kongresów Geodetic i Akademii Inwestora organizowanych przez Geodetic w ramach academy.geodetic.co.

Ukończyła Wojskową Akademię Techniczną na kierunku Geodezja i Kartografia – specjalizacja: Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej (tytuł inżyniera). Obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na kierunku Geodezja i Kartografia – specjalizacja: Kataster i systemy informacji przestrzennej.