Justyna Gomulińska

Improver at Geodetic

justyna.gomulinska@geodetic.co

www.geodetic.co

W Geodetic Sp. z o. o. uczy się opracowywania dokumentacji związanej z pomiarami i kalkulacjami  powierzchni do celów podatkowych (norma PN-ISO 9836:1997 i do celów najmu (BOMA, Tegova, RICS, IPMS). Uczy się wykonywać pomiary w budynkach biurowych, galeriach handlowych, magazynach i lokalach mieszkalnych. Uczy się opracowywać w programach graficznych poszczególne rzuty pięter, jak również całe budynki. Kompletuje operaty przekazywane dokumentacje klientom. Uczy się łączenia punktów na podstawie kodów autorskich Geodetic. Uczy się obsługi instrumentów geodezyjnych w firmie (dalmierze, tachimetry, GPS, niwelatory, skaner, dron: tyczki i taśmy geodezyjne, niwelatory). Uczy się korzystania z formatek, tworzenia dokumentów związanych z bieżącą pracą, wykonywania wydruków i składania dokumentacji, kompletowania i archiwizacji dokumentów. Uczy się wszystkich szkoleń startowych w firmie. Ściśle współpracuje z Surveyor, Senior Surveyor, Expert Surveyor, Team Leader. Rozwija kompetencje miękkie, uczy się komunikowania z zespołem, argumentowania swoich decyzji. Rozwija się w kierunku działu wyższego stanowiska „Junior Surveyor”. Obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na wydziale Geodezji i Kartografii.