Jan Drzewicki

Geodetic

Surveyor

jan.drzewicki@geodetic.co

www.geodetic.co

W Geodetic Sp. z o. o. odpowiada za opracowywanie dokumentacji związanej z pomiarami i kalkulacjami  powierzchni do celów podatkowych (norma PN-ISO 9836:1997 i do celów najmu (BOMA, Tegova, RICS, IPMS). Wykonuje pomiary w terenie, w budynkach biurowych, galeriach handlowych, magazynach i lokalach mieszkalnych. Opracowuje w programach graficznych poszczególne rzuty pięter, jak również całe budynki a następnie kompletuje operaty przekazywane klientom. Odpowiada za kontakty z urzędami i klientami w zakresie swoich opracowań. Posiada doświadczenie w zakresie monitoringu osiadań, pomiarów realizacyjnych, powykonawczych i inwentaryzacyjnych. Wykonuje opracowywania map do celów projektowych, opracowywania i kompletowania operatów technicznych, wykonywania inwentaryzacji budynków, infrastruktury, urządzeń podziemnych i elementów zagospodarowania terenu. Uczestniczy w pracach związanych z podziałami nieruchomości oraz w wybranych zakresach due diligence nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Pomaga również w organizacji Ogólnopolskich Kongresów Geodetic i Akademii Inwestora organizowanych przez Geodetic w ramach academy.geodetic.co. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Geodezja i Kartografia.