Anna Kucharczyk

Geodetic

Junior Surveyor

anna.kucharczyk@geodetic.co

www.geodetic.co

W Geodetic Sp. z o. o. odpowiada za opracowywanie dokumentacji związanej z pomiarami i kalkulacjami powierzchni do celów podatkowych (norma PN-ISO 9836:1997 i do celów najmu (BOMA, Tegova, RICS, IPMS). Wykonuje pomiary w terenie, w budynkach biurowych, galeriach handlowych, magazynach i lokalach mieszkalnych. Opracowuje w programach graficznych poszczególne rzuty pięter, jak również całe budynki a następnie kompletuje operaty przekazywane klientom. Odpowiada za kontakty z urzędami i klientami w zakresie swoich opracowań. Posiada doświadczenie w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, geodezyjnej obsługi budów, sporządzania dokumentacji geodezyjnej. Wykonuje opracowywania map do celów projektowych, opracowywania i kompletowania operatów technicznych, wykonywania inwentaryzacji budynków, infrastruktury, urządzeń podziemnych i elementów zagospodarowania terenu. Uczestniczy w pracach związanych z podziałami nieruchomości oraz w wybranych zakresach due diligence nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Pomaga również w organizacji Ogólnopolskich Kongresów Geodetic i Akademii Inwestora organizowanych przez Geodetic w ramach academy.geodetic.co.

Za realizowane projekty wspólnie z zespołem otrzymał liczne Referencje i Podziękowania.

Geodetic jest wydawcą Rocznika Geodetic, gdzie wraz z Ekspertami rynku nieruchomości poruszane są kwestie z zakresu Due Diligence nieruchomości, BIM, Facility Management, Geodezji, Architektury, Geologii, Geotechniki, Prawa nieruchomości i innych tematów. Współautor książki „1000 błędów inwestorskich nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych”. Od 2009 r. artykuły zespołu Geodetic ukazują się w czasopismach: C.H. Beck NieruchomościReal Estate Manager, Magazyn Galerie Handlowe, Magazyn BUILD, Magazyn ESTATE, Wiedza i Praktyka, Gazeta Finansowa, Gazeta MSP, Kapitał Polski, Krakowski Rynek Nieruchomości, E-biurowce, Clean Industry, Gazeta Wyborcza, CEO World Magazine, Fakty, Przegląd Geodezyjny, Obcasy, T4B-Technology for Business, Businesswomen & life, Warsaw Business Journal, Fakty, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i in.

Firma Geodetic otrzymała wiele nagród i nominacji a w samym 2019 r. została doceniona w następujących konkursach:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Geodezja i Kartografia (studia I stopnia), a obecnie studiuje II stopień na tym samym kierunku.