Agata Woińska

Geodetic

Surveyor

agata.woinska@geodetic.co

www.geodetic.co

W Geodetic Sp. z o. o. zajmuje się wykonywaniem opracowań kameralnych. Przygotowuje dokumentację związaną z pomiarami i kalkulacjami powierzchni do celów podatkowych (norma PN-ISO 9836:1997 i do celów najmu (BOMA, Tegova, RICS, IPMS). Odpowiada za opracowywanie inwentaryzacji architektonicznych budynków, w tym rzutów poszczególnych pięter, elewacji i przekrojów pionowych, a także detali architektonicznych. Finalnie kompletuje operaty przekazywane klientom. Odpowiada za kontakty z urzędami i klientami w zakresie swoich opracowań. Wykonuje pomiary w budynkach biurowych, galeriach handlowych, magazynach i lokalach mieszkalnych. Uczestniczy w pracach związanych z podziałami nieruchomości oraz w wybranych zakresach due diligence nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Pomaga również w organizacji Ogólnopolskich Kongresów Geodetic i Akademii Inwestora organizowanych przez Geodetic w ramach academy.geodetic.co. Autorka tekstów publikowanych w Roczniku Geodetic oraz na blogu resources.geodetic.co.
Obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na kierunku Geodezja i Kartografia.