Marcin Przybysz

 Polish Geodetic Group

Team Head, Surveyor / Szef Zespołu, Geodeta

marcin.przybysz@geodetic.co

www.geodetic.co

W Geodetic Sp. z o. o. odpowiada za nadzór zespołu kameralistów podczas opracowywania dokumentacji związanej z pomiarami i kalkulacjami powierzchni do celów podatkowych (norma PN-ISO 9836:1997 i do celów najmu (BOMA, Tegova, RICS, IPMS). Wykonuje pomiary w budynkach biurowych, galeriach handlowych, magazynach i lokalach mieszkalnych. Jest odpowiedzialny za sporządzanie dokumentacji w oprogramowaniu typu CAD, a następnie jej kompletację i przekazanie Klientowi. Odpowiada za kontakty z urzędami i Klientami w zakresie swoich opracowań. Posiada doświadczenie w zakresie ewidencji gruntów i budynków, sporządzania map map do celów projektowych, inwentaryzacji zarówno od strony pomiarowej jak i kompletowania operatów technicznych. Uczestniczy w pracach związanych z podziałami nieruchomości oraz w wybranych zakresach due diligence nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Pomaga również w organizacji Ogólnopolskich Kongresów Geodetic i Akademii Inwestora organizowanych przez Geodetic w ramach academy.geodetic.co. Autor tekstów publikowanych w Roczniku Geodetic oraz na blogu resources.geodetic.co.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Geodezja i Kartografia – specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościami (tytuł mgr inż.). Stypendium na staż w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.