Jakub Kałaska

Board Member, Team Head

Dział skaningu, fotogrametrii i pomiarów dronami

Polish Geodetic Group

www.geodetic.co

 

Od 2015 roku współpracował z Polish Geodetic Group jako Co-Partner a w 2018 dołączył na stałe do zespołu, jako członek zarządu oraz szef zespołu do spraw skaningu. W 2006 roku otworzył własną działalność Geocube Usługi Geodezyjne. Specjalizuje się w takich obszarach jak skaning laserowy, fotogrametria, pomiary dronami. Odpowiada za nadzorowanie zespołu pomiarowego i koordynację zadań w każdym dniu w ramach swojego działu. Jest autorem merytorycznych treści związanych z jego obowiązkami zawodowymi, które umieszczane są w gazecie Geodetic oraz w książce „1000 błędów inwestorskich nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych”.

Absolwent: Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezja i  Kartografia, Specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościami – uzyskany tytuł: magister inżynier. Absolwent studiów podyplomowych „Naziemny i Lotniczy Skaning Laserowy” na AGH w Krakowie.